پرتره ناصرالدین شاه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

کمال الملک این تابلو را در سن سی سالگی نقاشی کرده است. ناصرالدین شاه با لباس رسمی مشکی رنگ و مرصع مروارید دوزی شده با کلاه مشکی جواهر نشان و پردار به تصویر درآمده و بالای سر او یک طاق قوسی شکل با زمینه ی قهوه ای رنگ دیده می شود. تلاش نقاش جوان را در چهره نگاری و دادن سایه و حجم به صورت می توان به خوبی مشاهده نمود. لباس مروارید دوزی شده به خوبی کار شده است. یک سوم پایین اثر دارای خط تا یا خط دوخت پارچه برای بوم سازی میباشد که کاملا مشهود است. امضای اثر پایین و سمت چپ قرار گرفته است. این اثر با تکنیک رنگ روغن روی بوم اجرا شده است.
Accession Number: 1393.01.00062
Artists : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
Medium : تصویر چهره
Date : 1298 قمری (قرن 13)
Color : سبز- قهوه ایی
Dimensions : length (1 متر و 12 سانتیمتر) width (67 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline