​برگزاری نشست خبری آیین هشتاد سالگی

​برگزاری نشست خبری آیین هشتاد سالگی ۱ مهر ۱۳۹۶

«آیین هشتاد سالگی» نقطه‌ای است که کتابخانه و موزه ملی ملک و موزه ملی ایران را که در همسایگی یکدیگرند، به هم می‌رساند؛ کتابخانه و موزه ملی ملک به واسطه هشتاد سالگی وقف و موزه ملی ایران به واسطه هشتاد سالگی بنیان‌گذاری و گشایش! نشست خبری- رسانه‌ای آیین هشتاد سالگی برای آگاهی‌بخشی در زمینه برنامه‌های ویژه این آیین، در روز یکم مهر 1396 خورشیدی با حضور مسعود صالحی رییس ستاد آیین هشتاد سالگی، جبرئیل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران و سیدمجتبی حسینی مدیرعامل کتابخانه و موزه ملی ملک در ساختمان این گنجینه برگزار می‌شود.

برچسب‌ها:

نظر شما: