​برگزاری نشست شاهنامه‌پژوهی

​برگزاری نشست شاهنامه‌پژوهی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

کتابخانه و موزه ملی ملک، سلسله نشست‌های «شاهنامه‌پژوهی بر اساس نسخه‌های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» را با خوانش دکتر محمود جعفری دهقی، استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست‌های «شاهنامه‌پژوهی بر اساس نسخه‌های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» با خوانش دکتر محمود جعفری دهقی در پاییز 1396 خورشیدی، چهارشنبه‌ها از ساعت 14 تا ساعت 16 در «تالار هزارداستان» نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برپا می‌شود. زمان نخستین نشست، چهارشنبه 24 آبان 1396 خورشیدی خواهد بود. نشست‌های شاهنامه‌پژوهشی، از سلسله نشست‌های تخصصی فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار می‌آید که کتابخانه و موزه ملی ملک، در منظومه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی با موضوع‌های گوناگون برگزار می‌کند. بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران، مجموعه‌ای نفیس از نسخه‌های شاهنامه را در میان گنجینه نسخه‌های خطی خود جای داده است. شاهنامه بایسنغری در این میانه، یک شاهکار به شمار می‌آید که جلوه‌ای ویژه به آن مجموعه بخشیده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی را به حضور در سلسله نشست‌های «شاهنامه‌پژوهی بر اساس نسخه‌های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» فرامی‌خواند. نشست‌ها در تالار هزارداستان این موقوفه برپا می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. ساختمان این گنجینه بزرگ، اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردرباغ ملی، خیابان ملل متحد» جای دارد.

برچسب‌ها:

نظر شما: