​نگاهی به تولیدات و سفارش‌های فرش عمواوغلی

​نگاهی به تولیدات و سفارش‌های فرش عمواوغلی ۱۲ آذر ۱۳۹۶

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست تخصصی «نگاهی به تولیدات و سفارش‌های فرش عمواوغلی؛ نمونه برجسته هنر فرش‌بافی مشهد» را همراه با نمایش فیلم «خاندان عمواوغلی» از مجموعه مستندهای قالی آذربایجان، با همکاری انجمن علمی فرش ایران برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «نگاهی به تولیدات و سفارش‌های فرش عمواوغلی» با محوریت بررسی فرش دست‌باف سفارشی حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک به کارگاه فرش‌بافی عمواوغلی، در روز یک‌شنبه 12 آذر 1396 خورشیدی از ساعت 15 تا ساعت 17، گروهی از فعالان حوزه قالی‌بافی ایران را در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران گرد هم می‌آورد تا شاهکارهای هنری قالی‌ها و فرش‌های تاریخ معاصر ایران را بررسی کنند. فیلم «خاندان عمواوغلی» از مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نیز پیش از نشست از ساعت 14 تا ساعت 15 به نمایش درمی‌آید.

امید بنام، احمد بزمی، دکتر مهدی کشاورز افشار و دکتر بیژن اربابی، از متخصصان و کارشناسان حوزه فرش و قالی به ویژه در زمینه فرش عمواوغلی، در این نشست که در تداوم سلسله نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی انجام می‌پذیرد، درباره تولیدات و سفارش‌های فرش عمواوغلی سخن می‌رانند. 

برچسب‌ها:

نظر شما: