​برگزاری نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار»

​برگزاری نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار» ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار»

نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار» با سخنرانی رییس انجمن علمی فرش ایران و عضو هیات علمی دانشگاه هنر در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر مهدی کشاورز افشار رییس انجمن علمی فرش ایران و استادیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر بیژن اربابی عضو هیات علمی دانشگاه هنر در نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک، درباره ویژگی‌های فرش‌های ایرانی در دوره قاجار سخن می‌رانند. این نشست با همکاری انجمن علمی فرش ایران در روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 14 برگزار خواهد شد. نشست «فرش‌های دوره قاجار» در ادامه برپایی سلسله نشست‌های تخصصی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی، هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «گزیده هنر اسلامی- ایرانی؛ دوره قاجار» در این گنجینه تاریخی برپا می‌شود. 

برچسب‌ها:

نظر شما: