کارگاه «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا»

کارگاه «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» را در چارچوب سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی، با حضور دکتر علی رحیمی‌خواه، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در چهار جلسه برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» چهار جلسه آموزش نظری و عملی را دربرمی‌گیرد که چهار هفته در روزهای شنبه در «تالار علوم در ایران اسلامی» بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. نخستین جلسه این کارگاه آموزشی در روز شنبه 13 بهمن 1397 خورشیدی از ساعت 14 از دوستداران، دانش‌جویان و پژوهشگران طب سنتی میزبانی می‌کند. سه جلسه دیگر کارگاه در تاریخ‌های 27 بهمن و 4 و 11 اسفند 1397 خورشیدی برگزار خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی را به حضور در نخستین جلسه کارگاه آموزشی از سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی با موضوع «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» در روز شنبه 13 بهمن 1397 خورشیدی ساعت 14 فرامی‌خواند. این کارگاه آموزشی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» از دوستداران، دانش‌جویان و پژوهشگران طب سنتی میزبانی می‌کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: