​کارگاه آموزشی «گل و مرغ (پیشرفته)»

​کارگاه آموزشی «گل و مرغ (پیشرفته)» ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «گل و مرغ (پیشرفته)»

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاه آموزشی «گل و مرغ» را در گستره پیشرفته برای هنرجویان و دوستداران هنرهای سنتی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «گل و مرغ» با آموزش شکوفه جعفری نقاش و نگارگر در پیوستگیِ برگزاری کارگاه‌های توسعه فرهنگی- پژوهشی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در روز یک‌شنبه 15 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 تا 13 در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. هنرجویان در این کارگاه یک روزه آموزشی با تکنیک‌های پیشرفته هنر گل و مرغ آشنا خواهند شد. 

برچسب‌ها:

نظر شما: