​نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی»

​نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی»

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» را با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 خورشیدی از ساعت 14 با سخنرانی پروفسور الریش مارزلف، دکتر علی بوذری، دکتر رکسانا زنهاری، مصطفی لعل شاطری، حمید میزبانی، محمد گودرزی، سیده نسیم صلاحی، هم‌زمان با گشایش نمایشگاه «آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. این نشست علمی با سخنرانی دکتر غلامرضا خواجه سروی، مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و دکتر حسن سلطانی، رییس دانشگاه هنر گشایش می‌یابد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ، هنر و تاریخ را به حضور در این نشست علمی در ساختمان موقوفه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» فرامی‌خواند. 

برچسب‌ها:

نظر شما: