توقف خدمات‌رسانی تا آگاهی بعدی

توقف خدمات‌رسانی تا آگاهی بعدی ۹ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت و مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا

توقف خدمات‌رسانی تا آگاهی بعدی

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا آگاهی بعدی متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا آگاهی بعدی متوقف شد. هرگونه تغییر در این برنامه از وب‌سایت کتابخانه و موزه ملی ملک به آگاهی مخاطبان گرامی خواهد رسید.

برچسب‌ها:

نظر شما: