​گشایش نمایشگاه «کارگاه بایسنغر»

​گشایش نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» ۳۰ آبان ۱۴۰۲

نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد. این نمایشگاه منتخب آثار هنری مرتبط با بایسنغر میرزای تیموری را دربرمی‌گیرد. ابوالعلا سودآور و شیوا میهن درباره هنر تیموری و شمسه‌های معرفی‌شده جدید در آیین گشایش این نمایشگاه سخن می‌رانند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» از روز سه‌شنبه 30 آبان تا روز پنج‌شنبه 30 آذر 1402 در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران میزبان دوستداران هنر درخشان این سرزمین در دوران تیموری خواهد بود. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه به گونه مجازی به کارگاه پرآوازه بایسنغر میرزا، امیرزاده تیموری خواهند رفت؛ کارگاهی که شاهکارهای بزرگ هنر ایران در آن روزگار همچون قرآن بایسنغری و شاهنامه بایسنغری در آن‌جا آفریده شدند.

نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» (منتخب آثار هنری مرتبط با بایسنغر میرزای تیموری) در روز سه‌شنبه 30 آبان 1402 از ساعت 15 در گشایش می‌یابد. کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر را به حضور در آیین گشایش این نمایشگاه فرامی‌خواند.

برچسب‌ها:

نظر شما: