​گشایش نمایشگاه سروستان

​گشایش نمایشگاه سروستان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نقش سرو در آثار تاریخی ایران به نمایش درمی‌آید

«نمایشگاه سروستان؛ نقش سرو در آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» هم‌زمان با برگزاری آیین گرامی‌داشت بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله بر اساس وقف‌نامه حاج حسین آقا ملک، در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران گشایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «نمایشگاه سروستان؛ نقش سرو در آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» با نمایش مجموعه‌ای از آثار موزه‌ای و کتابخانه‌ای مرتبط با سرو در فرهنگ ایرانی در یک فضای جذاب با چیدمانی منحصربه‌فرد در روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 خورشیدی ساعت 17 در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش خواهد یافت.

نظر شما: