کارگاه ساخت انواع کاغذ

کارگاه ساخت انواع کاغذ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

کارگاه ساخت کاغذ انواع کاغذ

کارگاه ساخت کاغذ انواع کاغذ با محوریت ساخت کاغذ ترمه اصفهان، هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره ماه هشتم در دهه کرامت 1395 خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه ساخت انواع کاغذ با تدریس مصطفی رضایی، خوش‌نویس، کاغذساز و مدرس دانشگاه هنر اصفهان، به رایگان در روز دوشنبه 18 مرداد 1395 خورشیدی از ساعت 13 تا ساعت 16 برگزار می‌شود. مصطفی رضایی تاکنون در حوزه راه‌اندازی کارگاه ساخت کاغذهای دست‌ساز فعالیت‌هایی بسیار کرده است.

نظر شما: