​کارگاه مرمت چوب

​کارگاه مرمت چوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

کارگاه مرمت چوب

کارگاه آموزشی «مرمت چوب» هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «ماه هشتم» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «مرمت چوب» با آموزش محدثه حسینی صومعه، کارشناس حفاظت و مرمت کتابخانه و موزه ملی ملک به رایگان برپا خواهد شد و هنرجویان شیوه مرمت اشیای چوبی را به صورت اولیه فرامی‌گیرند. این کارگاه به شیوه‌های نظری و عملی در روز سه‌شنبه 19 مرداد 1395 خورشیدی از ساعت 9 تا 12 در کارگاه مرمت نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برگزار خواهد شد.

نظر شما: