​برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام

​برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام

برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام

آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام به عنوان یکی از جشن‌های وقف‌نامه‌ای کتابخانه و...

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - نوع رویداد: رویدادهای مذهبی