«لوح رسم معماری» در کتابخانه و موزه ملی ملک

«لوح رسم معماری» در کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شده در تاریخ ۰۱ تیر ۱۳۹۵

«لوح رسم معماری» در کتابخانه و موزه ملی ملک

«لوح رسم معماری»، اثری است که در تابستان 1394 خورشیدی در سالن تک اثر کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمد. «لوح رسم معماری»، یک لوح مشبک شطرنجی چوبی با روکش روغنی (لاکی) است که پیشینه آن به میانه‌های دوره قاجار بازمی‌گردد و دارای رقمی به سال 1309 هجری قمری است. نوشته‌های کتیبه دورتادور این لوح بیانگر است که این اثر تاریخی، یک «فتوت‌نامه معماری» یا دست‌کم بخشی از آن است. اثر تاریخی «لوح رسم معماری»، آنگونه که مستندات تاریخی نشان می‌دهد بدیل و نمونه‌ای در ایران ندارد و یگانه نمونه از این سند تاریخی در کشور به شمار می‌آید. در حاشیه دورتادور این لوح معماری، کتیبه‌ای به خط شکسته‌نستعلیق خفی درج شده است. بررسی فنی کارشناسان کتابخانه و موزه ملی ملک نشان می‌دهد این کتیبه از آغاز جزیی از لوح بوده است. اهل فتوت مرام‌نامه‌هایی داشتند که به «فتوت‌نامه» معروف است. فتوت‌نامه میثاق مکتوب میان شاگرد و استاد بود. کسی که در حلقه فتوت درمی‌آمد، مقید بود فتوت‌نامه را نصب‌العین بدارد و آن را مراعات کند. معماری که ساختن این لوح را سفارش داده، خواسته است فتوت‌نامه او را در حاشیه لوح بنگارند تا پیوسته آن را پیش چشم داشته باشد.

نظر شما: