عقدنامه امیرکبیر

عقدنامه امیرکبیر منتشر شده در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳

​عقدنامه امیرکبیر

نظر شما:

زارع
۱۹:۰۷:۲۹ ۲۱ دی ۱۳۹۳
از تمامی مسئولین موزه ملک بیشتر از بسیار سپاس گذارم .
عبدالرضا چارئی
۱۰:۱۲:۳۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
با سلام و احترام

تمامی قطعات فیلمها و مستندات بسیار عالی و بی نظیر است دست شما درد نکند.
آیا می توان نسخه هایی از مستندات را در اختیار داشت ؟ از پاسخ شما تشکر و قدر دانی می کنم .
با احترام العبد المذنب غفر عیوبه و ستر عیوبه عبدالرضا چارئی تهران بزرگ