رقابت برترین راهنماهای موزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برای قصه‌پردازی آثار

رقابت برترین راهنماهای موزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برای قصه‌پردازی آثار منتشر شده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

چهارمین دوره کارگاه و مسابقه راهنمایان موزه، ۱۱ و ۱۲ اسفند برگزار شد

رقابت برترین راهنماهای موزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برای قصه‌پردازی آثار

چهارمین دوره «مسابقه راهنمایان موزه» با موضوع «قصه‌پردازی برای آثار» در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، چهارمین دوره مسابقه راهنمایان موزه به با اهداف ارتقای سطح دانشی راهنمایان، تعامل و انتقال تجربیات میان راهنمایان موزه و هم‌اندیشی برای رسیدن به راهکارها و روش‌های اجرایی راهنمایی در موزه‌ها، به همراه یک کارگاه آموزشی با تدریس «مصطفی رحماندوست»، کار خود را در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی آغاز کرد. یک هفته پیش از آغاز کارگاه و مسابقه، کتابچه‌ای درباره چگونگی برگزاری مسابقه به همراه گزیده تصویرهای آثار موزه‌ای این موقوفه از دوره‌های گوناگون تاریخی و معرفی آن‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا بر اساس آن بتوانند اثر مورد نظر خود را برگزینند و هنگام اجرا، قصه طراحی شده خود را بر مبنای آن به هیات داوران ارایه دهند. شرکت‌کنندگان سپس در روز کارگاه، با تکنیک‌های قصه‌پردازی برای آثار موزه‌ای و قصه‌گویی آشنا شدند.

خبر برگزاری چهارمین دوره مسابقه راهنمای موزه

نظر شما: