​رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان»

​رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان»

کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» تالیف دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی که به تازگی از سوی انتشارات سمت منتشر شده است، در روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در مراسم رونمایی از اثر تازه رضایی باغ‌بیدی متخصص فرهنگ و زبان‌های باستانی، مولف به همراه دکتر رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران درباره تاثیر سکه‌های تاریخی در شناخت و فهم مسایل گوناگون تاریخی سخن راندند.

گزیده‌ای از تصویرهای رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» تالیف دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی را در اینجا می‌بینید.

نظر شما: