​سفری کوتاه به نمایشگاه دایمی خاندان غفاری و کمال‌الملک در کتابخانه و موزه ملی ملک

​سفری کوتاه به نمایشگاه دایمی خاندان غفاری و کمال‌الملک در کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

در پسِ هریک از تابلوهای کمال‌الملک در کتابخانه و موزه ملی ملک، رازی نهفته است؛ ناگفته‌ها و ناشنیده‌هایی که هر کدام می‌توانند دنیایی تازه پیش رویتان بگذارند. به آثار که بنگرید و با کارشناسان ما همراه شوید، درمی‌یابید این دنیای پررمز و راز، چه‌ها در خود دارد ... برای سفری کوتاه به این دنیای شگفت‌انگیز، کافی است برخیزید و به محوطه تاریخی باغ ملی بیایید؛ موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، محوطه تاریخی باغ ملی»؛ نمایشگاه دایمی خاندان غفاری و کمال‌الملک، شما را انتظار می‌کشد ...

نظر شما: