​حضور چشم‌گیر آثار کتابخانه و موزه ملی ملک در طرح نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

​حضور چشم‌گیر آثار کتابخانه و موزه ملی ملک در طرح نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر منتشر شده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

حضور چشم‌گیر آثار کتابخانه و موزه ملی ملک در طرح نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

آثار تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک در طرح نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر که شهرداری تهران به اجرا گذاشته است، حضوری چشم‌گیر در تابلوهای شهری یافته‌اند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گزیده‌ای از تصویرهای آثار موزه‌ای نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در زمینه‌های خوش‌نویسی، نگارگری، گل و مرغ و آثار لاکی تابلوی نقاشی و فرش، در قالب برنامه سازمان زیباسازی شهر تهران با نام «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» در بزرگ‌راه‌ها و خیابان‌های پایتخت به نمایش درآمده‌اند.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای آثار یادشده را ببینید؛ 

نظر شما: