​برگزاری نشست تخصصی همگرایی بافت میراث فرهنگی در سازمان‌دهی اشیای محتوایی

​برگزاری نشست تخصصی همگرایی بافت میراث فرهنگی در سازمان‌دهی اشیای محتوایی منتشر شده در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴

هم‌زمان با برگزاری نشست تخصصی هم‌گرایی بافت میراث فرهنگی (کتابخانه، موزه و آرشیو) در سازمان‌دهی اشیای محتوایی، دو کتاب جدید در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات دانش با حضور گروهی از استادان و کارشناسان حوزه کتاب‌داری در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست تخصصی هم‌گرایی بافت میراث فرهنگی (کتابخانه، موزه و آرشیو) در سازمان‌دهی اشیای محتوایی در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی ساعت ۱۵ تا ۱۷، با رونمایی دو کتاب جدید در حوزه کتاب‌داری همراه شد. «فراداده‌ها؛ موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها» تالیف دکتر سیدمهدی طاهری، دکتر نجلا حریری و دکتر سیدرحمت‌الله فتاحی و «ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش با تاکید بر رویکردهای نوین» تالیف دکتر سیدمهدی طاهری، دو کتابی بودند که کارشناسان علم اطلاعات و دانش‌شناسی هم‌زمان با نشستی تخصصی رونمایی کردند.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای این نشست تخصصی را ببینید؛

نظر شما: