​یک روز میهمانی در کتابخانه و موزه ملی ملک ... سفر به پشت صحنه یک موزه

​یک روز میهمانی در کتابخانه و موزه ملی ملک ... سفر به پشت صحنه یک موزه منتشر شده در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۴

یک روز میهمانی در کتابخانه و موزه ملی ملک ... سفر به پشت صحنه یک موزه

تور یک روز میهمانی در کتابخانه و موزه ملی ملک در 5 نوبت به مناسبت برگزاری جشنواره ماه هشتم و دهه کرامت در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار شد. گردشگران و میهمانان این تور، امکان یافتند افزون بر تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای، به پشت صحنه جذاب یک موزه سفر کنند و نادیده‌ها را ببینند؛ کارگاه‌ها مرمت، مستندنگاری و صحافی از آن جمله بودند. گزیده تصویرهای این نمایشگاه‌ها را اینجا می‌توانید ببینید؛ 

نظر شما: