پژوهش و آموزش

پژوهش
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، با توجه به توجه و تاکید حاج حسین‌آقا ملک برای گسترش فرهنگ پژوهش و مطالعه در زمینه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی و نیز ضرورت بازشناسی و احیای میراث فرهنگی کشور، زمینه‌ای را برای انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی– اسلامی فراهم آورده است. این پژوهش‌ها عمدتا با بهره‌گیری از گنجینه نفایس موجود در این مرکز انجام می‌پذیرند. بخش پژوهش موسسه بر همین اساس، در زمینه‌های گوناگون مرتبط پژوهشی در قالب‌هایی مانند «طرح‌های پژوهشی»، «همکاری‌های علمی– پژوهشی» و «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی» فعالیت می‌کند.
آموزش

رویکرد موسسه در بخش آموزش نیز در مسیر گسترش فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، ایجاد مرکزی برای گسترش دوره‌های عالی آموزشی در حوزه‌ هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی به ویژه مرتبط با صنایع و ظرایف نسخه‌های خطی و آثار موزه‌ای گنجینه است. در این حوزه کوشش شده است دوره‌های آموزشی در سطوح عالی هنرهایی تشکیل شود که منحصر و نادرند؛ هنرهایی که بخشی از آن‌ها به فراموشی سپرده شده یا در آستانه فراموشی‌اند. موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برآن است با برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه، در ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی– اسلامی نقشی برعهده گیرد. در کنار این دوره‌های آموزشی، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی سخن‌رانی در حوزه یادشده، مجموعه اقدامات آموزشی این موقوفه آستان قدس رضوی را تکمیل می‌کند. با چشم‌اندازی که برای گسترش کارگاه‌ها و دوره‌های یادشده آموزشی در نظر گرفته شده است می‌توان آینده‌ای روشن‌تر و گسترده‌تر در این زمینه مشاهده کرد.    

برچسب‌ها: