روزگار ملک: هشتاد خاطره و روایت از حاج حسین آقای ملک( دفتر یکم)

روزگار ملک: هشتاد خاطره و روایت از حاج حسین آقای ملک( دفتر یکم)

پدیدآورنده :مهدی یساولی با مقدمه سید عبدالله انوار
تاریخ انتشار :۲۵ شهریور ۱۳۹۹
تیراژ :۱۰۰۰
نوع :کتاب

​این کتاب به شیوه مصاحبه و تاریخ شفاهی است

​139ص. انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک،

شابک: 2-2-96087-622-978

برچسب‌ها:

نظر شما: