فهرست توصیفی نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته

فهرست توصیفی نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته

پدیدآورنده :بهروز امینی[برای] مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ انتشار :۰۵ شهریور ۱۴۰۰
تیراژ :۵۰۰
نوع :کتاب

​585 ص.

دارای تصویر رنگی

نمایه

برچسب‌ها:

نظر شما: