دیوان اشعار

ناشر :سروده شاهزاده محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری، تصحیح عبدالجواد طالقانی
تاریخ انتشار :۰۱ آبان ۱۳۴۸
نوع :کتاب

شعر فارسی - قرن 14

برچسب‌ها:

نظر شما: