تمبر شش شاهی احمد شاه معروف به احمدی کوچک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر شش شاهی سبز و قهوه ایی با تصویر تمام رخ احمد شاه در وسط و متن پست ممالک محروسه ایران در بالای تصویر با حاشیه سبز.
شماره اموال : ۱۲۸۸.۱۰.۰۰۳۴۳
موضوع اثر : احمد شاه
تاریخ خلق : از ۲۶ تیر ۱۲۸۸ شمسی (قرن ۱۳) تا ۹ آبان ۱۳۰۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ایی
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک