ربیع‌الشیعه صفویه

نظر شما:

تالیف رضی الدین علی بن طاووس حلی، نسخ محمد (نام پاک شده) در سده ۱۰ گویا در ۹۴۷، عنوان و نشان شنگرف، در تاریخ رمضان ۱۲۸۱ وارد کتابخانه ی دارالخلافه ی تهران شده، دارای مهر قاسم، بر کاغذ ترمه در ۲۲۰ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای مجدول است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد (کاتب) علی بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف)
موضوع اثر : ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : ۹۴۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک