نهج‌البلاغة و مشرع‌الفصاحة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : امام اول علی بن ابی‌طالب (ع) (مولف) محمدبن الحسین شریف‌الرضی (گردآورنده)
موضوع اثر : خطبه‌ها/ کلمات قصارو نامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلا پوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک