بوستان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۱/۰۰۳
پدید آورندگان : عبدالوهاب بن ابی المکارم حجازی (کاتب) مصلح‌بن عبدالله سعدی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۹۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ختائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان