دیوان شاهی سبزواری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : جمال‌الدین فیروزکوهی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۸۰ شمسی (قرن ۱۰)
رنگ : سبز تیره
جنس : ختایی متن به رنگ سبز تیره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان