زیج سلطانی گورگانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : الغ‌بیک (مولف)
موضوع اثر : اسطرلاب و نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان