المقنعة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد المفید (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان