المسائل‌المدنیات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن یوسف علامه حلی (مؤلف)
موضوع اثر : پرسشها و پاسخها در اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان