الوصایا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : منصور دوانیقی (پدید آور)
موضوع اثر : وصیتنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان