صورالکواکب صفویه

صوفی در این کتاب، پس از بیان مقدّمات، به معرّفی صور فلکی نیمکره های شمالی و جنوبی آسمان و همچنین بروج دوازده گانهٔ منطقه البروج پرداخته و جدولی مشتمل بر تعداد ستارگان، اسامی و جایگاه آنها، مختصّات، جهات و قدر هر یک از ستارگان صور فلکی را تنظیم کرده و نهایتاٌ دو تصویر زیبا از هر صورت فلکی، آن طور که از زمین و آسمان دیده می شوند را آورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۳۷
پدید آورندگان : عبدالرحمان صوفی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : ۱ ذیحجه ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : دست ساز ترمه آهار مهره، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : دست ساز آهار مهره، لاکی (روغنی)، مقوا (پاپیه ماشه)، تشعیرطلایی (حل کاری)، آبرنگ،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : در آینه آسمان