صورت املاک مؤیدالدوله و نصرت الملک در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت املاک مؤیدالدوله و نصرت الملک در خراسان که از آب قنات و رودخانه شرب می شده.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۸۳
موضوع اثر : سهم املاک
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور