صورت تخفیف مالیات املاک ملک التجار در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت تخفیف مالیات املاک ملک التجار در خراسان به حساب سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۸۵
موضوع اثر : تخفیف مالیات
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان