صورت های مالیات املاک ملک التجار به سیاق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت های مالیات املاک رونج، کلاته جات در محرم بارس ئیل ۱۳۲۰ و مداخل حالیه املاک ، مالیات املاک موافق ممیزی جدید و صورت موقوفات مستمر جامع نیشابور ، صورت املاک جدید النسق جزء طایفه ترکیه ، املاک دار بلوک قیر متعلق به ملک التجار، به سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۳۵
موضوع اثر : مالیات موقوفات
تاریخ خلق : محرم ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی، کرم، سبز و آبی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان