صورتحساب مالیاتی سه ساله املاک محمدکاظم ملک التجار حساب سیاق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب مالیاتی سه ساله املاک محمدکاظم ملک التجار از قوی ئیل و بیچی ئیل به حساب سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۹
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان