حواله حسین آقا ملک به حسین نصرآبادی و محمدحسن بهادرخان ذی الحجه ۱۳۳۸ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یاداشت حسین آقا ملک به حسین نصرآبادی برای یکصد و پنجاه خروار گندم به حواله کرد میرزاغلامحسین ، حسین آقا ملک به حاجی محمدحسن بهادرخان برای مبلغ وجه نقد میرزاغلامحسین ذی الحجه ۱۳۳۸و رسید آن
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۲
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (پدیدآور) میرزاغلامحسین (پدیدآور)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان