صورت جمع و خرج تشریفات حاجی ملک التجار در ۱۳۲۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج تشریفاتی حاجی ملک التجار در خراسان توسط محمدعلی باغبان در ۱۳۲۱ق. و چند برگ صورت اقساط و حواله و یک فهرست اقلام خوراکی.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۹۸
پدید آورندگان : محمدعلی باغبان (پدیدآور)
موضوع اثر : صورت خرج تشریفات
تاریخ خلق : ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : نفت, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان