سند مربوط به تخفیف مالیات املاک ملک التجار در خراسان به سال ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سند مربوط به تخفیف مالیات املاک ملک التجار در ارض اقدس با مهر اعتمادالدوله به سال ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۹۲
پدید آورندگان : اعتمادالدوله (پدیدآور)
موضوع اثر : تخفیف مالیات املاک خراسان ملک التجار
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان