صورت حوالجات امور دیوانی خراسان از بابت مالیات در ۱۳۱۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت حوالجات کارگزاران امور دیوانی مملکت خراسان از بابت مالیات املاک خراسان در جمادی الاول ۱۳۱۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۸۹
موضوع اثر : حوالجات مالیاتی
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان