صورتحساب اضافه جمع خراسان در عوض مواجب نصرةالملک در ۱۳۱۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب اضافه جمع سال پیچی ئیل خراسان در عوض مواجب نصرةالملک که توسط مستشارالملک از خراسان فرستاده شده است در سال۱۳۱۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۹۷
پدید آورندگان : مستشارالملک (پدید آور)
موضوع اثر : مواجب نصرة الملک
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز زیتونی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان