نامه معاون الایاله به ملک التجار پیرامون شرکت عمومی و قضیه عبدالحسین زوار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه تقی معاون الایاله به ملک التجار پیرامون موضوع شرکت عمومی و رسیدگی به قضیه عبدالحسین زوار و گزارش جلسه های متعدد پیرامون همین قضیه / اجاره و مالیات املاک خراسان/ محصولات املاک و فروش آن.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۴
پدید آورندگان : تقی معاون الایاله (پدیدآور)
موضوع اثر : شرکت عمومی/ شرکاء شرکت عمومی/ عبدالحسین زوار
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان