گزارشات میرزا رحیم از املاک دهنه شور، پیرامون مشکلات قاسم آباد و دولت آباد و شورش ها در ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه و گزارشات میرزا رحیم کارگزار املاک دهنه شور، پیرامون اوضاع، مسائل، مشکلات قاسم اباد و دولت آباد و شورش ها و زد و خوردهای اشرار، محاصره قلعه توسط فرهاد خان کمبود آب و غله، اعلام نیاز وسائل و مخارج ، درخواست کمک مالی، آذوقه و اسلحه و تفنگ و بستوه آمدن رعیت و چگونگی مدیریت رعیت و... در ذی الحجه ۱۳۳۱ و سال۱۳۳۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۶
پدید آورندگان : میرزا رحیم (نویسند و پدیدآور)
موضوع اثر : گزارش مسائل املاک ملک التجار
تاریخ خلق : ۲ ذیحجه ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی و آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, عریضه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان