نامه میرزا رحیم پیرامون وضعیت دهنه شور و تلگراف میرزا حسین مجتهد سبزواری به طهران، مشهد و... ۲۶ رمضان ۱۳۳۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه میرزا رحیم احتمالا به معاون الایاله پیرامون وضعیت دهنه شور و جدال با فرهادخان و تهدیدات وی، تلگراف حجه الاسلام حاجی میرزا حسین مجتهد سبزواری به طهران و مشهد و... در ۲۶ رمضان ۱۳۳۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۱۰
پدید آورندگان : میرزا رحیم (نویسنده)
تاریخ خلق : ۲۶ رمضان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان