نامه به حسین آقا ملک درباره جیم آباد و بیدک و خرید بیدک نجاوا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به حسین آقا ملک درباره اوضاع بیدک جیم آباد دستور رکن الدوله در خرید آن برای آب شیرین ؛ از بین رفتن محصولات مزارع بر اثر ملخ و موش؛ خرابی وضعیت بازار و ضرر مالی و نکول برات از سوی بانک شاهی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۵۰
موضوع اثر : آب شیرین و ضرر مالی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات, فرد, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان