برات

​از دسته اسناد مالی و به حواله‌ای گفته می‌شد که برای وصول مبلغی از درآمد مقرر دولت و حکومت به عهده منبع مشخص یا شخص معین صادر می‌گردید. هر برات دارای ترکیباتی است که از بالای صفحه به پایین آغاز و به انجام می‌رسید.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: